Hi, welcome to English Wikiquote.

Enjoy! BD2412 T 19:28, 26 June 2011 (UTC)