Subbayya Sivasankaranarayana Pillai

Indian mathematician

Subbayya Sivasankaranarayana Pillai (5 April 1901 – 31 August 1950) was an Indian mathematician specializing in number theory.

Subbayya Sivasankaranarayana Pillai

Quotes about PillaiEdit

External linksEdit