Anton Mauve

Dutch painter (1838–1888)

Anton Mauve (Zaandam, 18 Sept. 1838 - Laren, 5 Feb. 1888) was a Dutch landscape painter and a leading member of the Hague School; in The Netherlands he became famous as the 'sheep'-painter. Mauve was frequently painting in open air with Willem Maris and Gerard Bilders around the village Oosterbeek. He had a significant early influence on his cousin-in-law Vincent van Gogh.

'Self-portrait' by Anton Mauve, c. 1884

Quotes of Anton MauveEdit

chronologically arranged, after date of the quotes of Anton Mauve
 
Mauve, 1855-57: 'Het atelier van zijn leermeester in Haarlem: nl:Pieter Frederik van Os / Studio of his art-teacher Pieter Frederik van Os', oil on canvas
 
Mauve, 1855: 'Portrait of his art-teacher Pieter Frederik van Os, graphite drawing
 
Mauve, 1861: 'Tree Struck by Lightning', drawing, graphite on wove paper
 
Mauve, 1875: 'Digging Sand or The Sand Cart', oil on canvas
 
Mauve, 1875-76: 'Morning Ride on the Beach / Morgenrit langs het strand', sketch on paper
 
Mauve, 1876: 'Morning Ride on the Beach / Morgenrit langs het strand', oil on canvas
 
Mauve, 1878: 'Paarden bij het hek / Horses at the fence', oil-painting
 
Mauve, c. 1879: 'Riders in the Snow of the Woods at The Hague', oil-painting
 
Mauve, c. 1880: 'Huiswaarts / Homeward', oil on canvas
 
Mauve, c. 1870-1888: 'Liggende jonge stier Lying young bull', watercolor on paper
 
Mauve, c. 1870-1888: 'De Melkbocht / Milking yard', oil on canvas
 
Mauve, c. 1870-1888: 'Shepherdess with a flock of sheep', oil-painting
 
Mauve, c. 1870-1888: 'Liggende Koe / Lying Cow', oil on panel
 
Mauve, c. 1870-1888: 'Cottage by the sand road / Huisje aan de zandweg', oil-painting on canvas
 
Mauve, undated: 'Kudde schapen met herder in de sneeuw', Flock of sheep with shepherd in snow', oil on canvas
 
Mauve, c. 1870-1888: 'Horse / Paard', oil on canvas
 
Mauve, c. 1870-1888: 'Het in zee brengen van een visserspink / Towing into sea of a fishing boat.', oil-painting on canvas
 
Mauve, c. 1870-1888: 'Een boerin met koeien op een landweg in de regen', watercolor-painting on paper
 
Mauve, undated: 'Bleekveldje / Bleaching field', opaque watercolor on paper
 
Mauve, c. 1870-1888: 'Woman pulling a tow rope. verso: sketch of landscape with figures', drawing in graphite and black chalk
 
Mauve, c. 1875-1885: 'Towing into sea of a fishing boat (pink)' oil on canvas
 
Mauve, undated: 'Larens binnenhuis / Interior at Laren', watercolor on paper
 
Mauve, c. 1881-83: 'Elisabeth Mauve (geb 1875), dochtertje van de kunstenaar / Daughter of the artist', watercolor on paper
 
Mauve, undated: 'Schapenkudde / Sheepflock', drawing in black crayon
 
Mauve, 1885: 'Het moeras / The morass', oil on canvas
 
Mauve, April 1885: 'Woodcutters / Houthakkers' (Nuenen), oil on canvas
 
Mauve, undated: 'Schapen op een dijk / Sheep on a dyke', oil on canvas
 
Mauve, 1885-88: 'De moestuin / The kitchen garden', oil-painting on canvas
 
Mauve, 1886: 'De Torenlaan te Laren', oil-painting
 
Mauve, 1886-87: 'The return of the flock', oil on canvas
 
Mauve, c. 1880: 'Changing Pasture / Naar een andere weide', oil-painting on canvas
 
Mauve, 1887: 'Heide bij Laren / Heath at Laren', oil-painting

1860'sEdit

 • At first I did not feel much inclined to agree [ Willem Maris had asked Mauve to paint together in open air, around the village Oosterbeek, c. 1863], but I did not like to refuse the little fellow flatly, so we went off together. My companion did not suffer from loquacity; and, coming to a field with cows in it, I sat down to go on with a drawing which I had begun that morning. The little chap [Willem Maris] strolled around a bit and then settled down to work himself. We sat there for hours under the pollards, until I grew curious to see what the little fellow was at. He sat sketching with a bit of chalk; but, oh! I stood astounded. I seized him by the hand and stammered in my turn, 'My boy, what an artist you are! You stagger me! It's magnificent!'
 • I've got a special liking for stables. I find them so very suitable for creating an artistique feeling, and then those stables from Oosterbeek! (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Ik heb er bijzondere voorliefde voor stallen gekregen. Ik vind ze zoo heel geschikt om een artistique gevoel te [te?] komen, en dan die Oosterbeeksche stallen.
   • In a letter to Willem Maris, 1863; as cited Anton Mauve, exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer, ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 43
 • As far as my work concerned, I am busy with a few small paintings, one is ordered and the other I have to 'adventure'. More and more I feel that I am short of so many studies, if I had the money, I didn't make any painting next year, I would only study [sketches]; but well, you have to make the best of a bad job, it will be hard enough to enable myself a living. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Wat mijn werk betreft zit ik aan enige kleine schilderijtjes, een is mij besteld en die andere moet ik avonturen. Ik voel hoe langer hoe langs hoe meer dat ik zooveel studie te kort kom, als ik geld had schilderde ik in het eerste jaar geen schilderij en studeer ik [schetsen], maar enfin je moet eens door een zure appel heenbijten, het zal mij moeite genoeg kosten om te kunnen leven.
   • Quote of Mauve, in a letter to Willem Maris, from Oosterbeek, 1864; as cited in Anton Mauve 1838 - 1888, exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer, ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 133
 • How are you doing, make a good, simple [and] true thing, for example.. .I believe I have found a good place for it. Namely, I spoke Mr. Mesdag about you and he expressed his wish that you should show him something good.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Hoe gaat het met je werk, maak vooral een goed eenvoudig [en] waar dingetje.. ..ik geloof er een goed plaatsje voor te hebben. namelijk ik sprak den Heer Mesdag over jou en hij drukte de wensch uit dat je hem iets goeds moet laten zien..
 • Dear friend! I am still staying in Oosterbeek as you can see but I will now leave in 2 days. The last days I spent on two small paintings ordered by Mr. de Visser. I painted them in a happy atmosphere.. .I send them to you because they were still wet when I sent them away and I could hardly do that to Mr. de Visser. Please, do you want to give them a layer of egg-varnish and when you discover here or there a badly seen dash, or you see a chance to make a witty thing in the paintings, oh chap, I pray you do so, because if he doesn't like them, I'll get no bread and have nasty problems, because I need the money so badly.. (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve's brief, in het Nederlands:) Waarde Vriend! Ik zit zoo als gij ziet nog altijd te Oosterbeek doch zal nu over 2 dagen vertrekken de laatste tijd heb ik aan twee kleine schilderijtjes besteed voor den Heer de Visser, ik heb ze onder een gelukkige atmosfeer geschilderd.. ..ik zend ze jou omdat ze nat waren toen ik ze afzond en ik dat moeyelijk aan den Heer de Visser kon doen, wilt gij ze s.v.p. met een eivernisje bestrijken en vindt gij ze hier of daar eene slecht geziene greep, of ziet gij gemakkelijk kans er nog eene geestige zet in te doen, och kerel ik bid je doe het, want als ze hem niet bevielen en ik krijg geen duiten dan zit ik er leelijk mee in, ik heb ze hoog noodig..
 • Nowadays I make ugly things, but I think they are nevertheless better than before, more made out-of-me myself, just simple cows with air and greenishness. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Ik maak tegenwoordig leelijke dingen, maar ik vind ze toch beter dan vroeger, meer uit me zelven, eenvoudig koeien met lucht en groenigheid.
   • In a letter of Mauve to Willem Maris, 21 Jan. 1869; as cited by H.L. Berckenhoff, in Anton Mauve, Etsen van Ph. Zilcken, met fascimiles naar schilderijen, teekeningen en studies, Amsterdam 1890, (microfiche RKD-Archive Den Haag: Berckenhoff, 1890, p. 20)
 • I really want to talk to you a lot, but what do I have to do? I still have things in progress here, two paintings and [I] must necessarily study sheep. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Ik verlang erg om veel met je te bepraten maar wat moet ik doen Ik heb nog dingen hier onderhanden, twee schilderijtjes en moet noodzakelijk nog schapen bestuderen.
 • ..it is really beautiful here with that freezing weather. o you should see now the distance, and the fields with their black earth and flat shadows it would strike you, how lovely the sun is shining in the Betuwe.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
 • .never in my life I have seen such a truly sad thing [an atmosphere at Wolfheze ]. A mother heartbroken about the loss of her only child is nothing compared to this. A broad streak or strip in front of you, which becomes blacker and blacker towards the horizon. a mysterious ticking and hissing of rain drops which keep hanging halfway the heather plant on each twig and sprout.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) ..zoo iets waar droevigs [een atmosfeer bij nl:Wolfheze ] heb ik nimmer gezien. Een diepbedroefde moeder over het verlies van haar eenige kind is er niets bij. Een breede streep of strook vóór u, welke naar de horizon toe langer hoe zwarter wordt. een geheimzinnig getik en gesis van regendroppels welke halverwege de hei plant aan elk takje en uitspreitseltje blijft hangen..
   • In a letter of Anton Mauve to Willem Maris, 1860's; as cited in Anton Mauve, (exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer), ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 33
 • Come on, don't wait, come! Or don't you like to roll into the lush grass? I really would like to be completely a cow, to feel in that way the childish fun that such a beast gets when it is running about in the pasture and makes all that kind of silly jumps with its tail high in the air. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Toe kerel, laat je niet wachten, kom hier. Of heb je er geen behoefte aan eens te rollen in het welige gras? Wat zou ik graag eens helemaal koe wezen om zoo recht eens dat kinderlijke plezier te voelen, dat zoo'n beest heeft as het in de wei rondholt en met de staart in den hoogte allerlei malle sprongen doet..
   • In a letter to Willem Maris, c. 1860's; from: 'Brieven van Anton Mauve aan Willem Maris'- microfiche, RKD Mauve Archive, The Hague

1880'sEdit

 • ..coloring is also drawing.
  • Quote of Mauve; as cited by Vincent van Gogh in his letter to brother Theo, from Etten, c. 12-15 Oct. 1881]
 • ..the longer I am here Laren, the more beautiful it becomes for me and now that I feel myself more comfortable, I can judge it better.. .It is touching beautiful here [ Laren ], with a delicacy of lines and lovely poetry radiates from everywhere, interior houses, roads, fields, beautiful heath and bushes, and people are of the sweetest kind to imagine.. .Usually after dinner we make a little walk, what I enjoy a lot. I don't know how to say it, but I would like to live here for ever. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) ..hoe langer ik hier nl:Laren (Noord-Holland) ben, hoe mooijer het voor mij wordt en nu ik een beetje meer op mijn gemak kom, kan ik er beter over oordelen.. .'t Is aandoenlijk mooi hier, van een fijnheid van lijnen en lieflijke poëzie straalt alles uit, binnenhuizen, wegen, akkers, prachtige heide en boschjes en de menschen is van het liefste soort dat te bedenken is.. .Wij maken doorgaans na den eten een loopje en wat ik geniet. Ik kan het niet zeggen maar ik zou hier altijd willen wonen.
   • Quote of Mauve in a letter, Juin 1882 to his wife Jet Carbentus; Mauve Archive of RKD, Den Haag
 • You're too close to your model.
  • Quote of Mauve, teaching Vincent van Gogh, c. End of Dec. 1881 in The Hague; as cited by Vincent van Gogh in his letter to brother Theo, from Etten, c. Friday, 23 December 1881]
  • Vincent decided then to become a painter and asked his older cousin-in-law Anton Mauve to teach him
 • This is how you should hold your palette.
 • our Goddess [how painting is going] is sometimes so erratic, just when you want to speak to her, she is hiding and if you did not immediately think of her, she comes to give hanks incessantly and is so kind, anyway - we shall see.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) onze Godin [hoe het schilderen verloopt] is soms zoo grillig, juist als je haar wil spreken, houd zij zich schuil en als je niet direct aan haar dacht, komt ze onophoudelijk hándjes geven en is zoo vriendelijk, enfin - wij zullen zien..
 • Our plans were to go to Amsterdam and Laren tomorrow and then spend another day with you.. .I am very busy again with 7 paintings at the same time, I still have a lot to do before I can go to Laren, going to live there. Now, this week I can say it more confidently, - when we find a suitable location.. .We are on a leap of eating out therefore this scribbling.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Onze plannen waren, morgen naar Amsterdam en Laren te gaan en daarna nog een dagje bij U door te brengen.. .Ik ben weer verschrikkelijk aan de gang met 7 schilderijen te gelijk, ik heb nog heel wat te doen, voor ik naar Laren kan gaan wonen. Nu van de week kan ik het zekerder zeggen, - als wij een geschikte gelegenheid gevonden hebben.. .Wij staan op sprong van uit eten te gaan daarom dit gekrabbel..
 • Take care for this, don't start with the sentiment first, [because] that's where a piece of art is ending with - but the good start is drawing good and right. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) denk daar goed om, niet eerst het sentiment, daar eindigt een kunststuk mede, maar goed en juist teekenen is het goede begin.
   • In a letter of Anton Mauve to his student nl:Arina Hugenholtz, from Laren 1885; as cited in Anton Mauve, (exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer), ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 120
 • I am busy working on a large painting with sheep; the last days I am working with real pleasure, the weather is.. ..not too hot and with nice skies. It's great here!!!! I shout with joy the whole day and more and more I desire to stay here until the end. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Ik ben druk bezig aan een groot schilderij met schapen, in de laatste dagen ben ik met waar genoegen aan het werk, het weer is.. ..niet al te warm en mooie luchten. 't Is hier heerlijk!!!! Ik jubel steeds en verlang hoe langer hoe meer hier te blijven tot het einde.
   • In a letter of Mauve, from Laren 1885, to his student nl:Arina Hugenholtz, as quoted by Arina Hugenholtz in In Memoriam Anton Mauve; as cited in Van IJs naar Sneeuw - De ontwikkeling van het wintergezicht in de 19de eeuw, Arsine Nazarian, Juli 2008 Utrecht University; studentnummer: 0360953, p. 85
   • Mauve's mood was frequently moving between depression and cheerful moods, as many related people knew
 • I ordered Major [transport company] tomorrow afternoon 2 o'clock to pack the paintings, I am still completely in all the paintings - as nightmares they are flying around me, now you know as of old how that is, but tomorrow afternoon at 2 o'clock I am free. I believe there are nice things among them, the drawing has become a little too fat, but there is much good in it, and it is very well-finished. I send to Peacock. The forest with wood hackers, which was hanging above the door of my studio, then the sheep [small composition-sketch of a sheep herd with shepherd] and.. .I believe you know them all, 7 pieces together, afterwards I have to start working for Arnold & Tripp [art-sellers in Paris], I let those guys wait and that's not right to do.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Morgen middag 2 uur heb ik Majoor [transportbedrijf] besteld om de schilderijen in te pakken ik ben nu nog geheel in alle die schilderijen als nacht merries zijn ze om me heen nu je weet wel van ouds, hoe of dat is maar morgen om 2 uur ben ik vrij. Ik geloof dat er aardige dingen bij zijn, de teekening is wel wat dik geworden, doch veel goeds er in, en erg af ik verzend aan Peacock Het bosch met hout hakkers, dat boven de deur van mijn atelier hing dan de schapen [klein compositieschetsje schaapskudde met herder] en [klein compositieschetsje schapen op bospad] en [klein compositieschetsje met schaapskudde] en [klein compositieschetsje koe?] en [klein compositieschetsje schaapskudde met vliegdennen] en de teekening (schapen uit het bosch komende) ik geloof dat je ze allen kent, 7 stuks te zamen, ik moet daarna ook voor Arnold & Tripp [kunsthandelaars in Parijs] aan de gang, die luitjes laat ik maar wachten en dat mag niet..

undated quotesEdit

 • When entering a studio the most pleasant thing to see is a blank canvas. It looks so inviting to make a start, you are fresh and hoping for the best. Then a terrible time follows when everything seems lost and ruined, you fear you will never get it done, than suddenly a ray of light! And it seems you get what you wanted to tell. My best works usually are going trough such a struggle. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Het meest aangename te zien wanneer men een atelier betreedt is een leeg doek. Het oogt zo uitnodigend om een begin te maken, je bent fris en hoopt op het beste. Dan volgt een vreselijke tijd waarin alles verloren en verprutst lijkt, je vreest dat je het nooit zal maken, en plotseling een lichtstraal! En het lijkt alsof je krijgt dat wat je wilde vertellen. Mijn beste werken gaan doorgaans door zulk een strijd.
 • Just follow the lead of the Dutch seventeenth-century master-painters, we have to look at the country around us in the way the old masters did. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Neem toch een voorbeeld aan de Hollandse zeventiende-eeuwse meesters, we moeten kijken naar het land om ons heen zoals de oude meesters dat deden.
   • as cited in Anton Mauve en de Haagse School, S.F.M. de Bodt, in 'Openbaar Kunstbezit', Den Haag, 1997b, p. 30
 • Hereby I send you back the 'Winter' [a painting]. I hope you will be better satisfied now. After alternately smashing away and adding on the cart some new figures, finally this one climbed up, which I hope will do better than its predecessors.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Hierbij zend ik je den winter [een schilderij] terug. Ik hoop dat je nu beter tevreden zult zijn. Na er eenige figuurtjes beurtelings op en van de wagen zijn gesmeten is er eindelijk deze opgeklommen die hoop ik beter zijn werk zal doen dan zijn voorganger..
   • Quote in a letter to Goupil in The Hague; as cited by R. Tervaert & C. Stolwijk, in ‘’De fabriek: Anton Mauve en zijn handelaren’’, 2009, p. 139
   • art-seller Goupil in The Hague wanted to buy this painting but demanded some additions first, to make it more marketable, it was too 'empty'
 • You go outside, light your pipe, whistle a tune and just paint what you come across. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Je gaat naar buiten, steekt je pijpje op, fluit een deuntje en schildert wat je tegenkomt.
   • Mauve's advice to his students; as cited by H.L. Berckenhoff, in Anton Mauve, Etsen van Ph. Zilcken, met fascimiles naar schilderijen, teekeningen en studies, Amsterdam 1890, (microfiche RKD-Archive Den Haag: Berckenhoff, 1890, p. 20)
   • Mauve's way of painting was in fact the opposite of his advice: often changing and much struggle

Quotes about Anton MauveEdit

sorted chronologically, after date of the quotes about Anton Mauve
 • I spent an afternoon and part of an evening at Mauve’s and saw many beautiful things in his studio. My own drawings interested Mauve more. He gave me a great many suggestions, which I'm glad of, and I've sort of arranged to pay him another visit fairly soon when I have some more studies. He showed me a whole batch of his studies and explained them to me - not sketches for drawings or designs for paintings but true study sheets, apparently insignificant. He wants me to start painting.
  • (citaat van de originele tekst van Vincent's brief:) Bij Mauve was ik een middag & avond gedeeltelijk, en zag veel moois op zijn atelier. Mijn eigen teekeningen interesseerden Mauve meer. Hij heeft mij heel wat wenken gegeven waar ik blij om ben en ik ben zoowat met hem afgesproken dat ik binnen betrekkelijk korten tijd als ik weer wat studies heb op nieuw bij hem zal komen.Hij heeft mij een heele partij van zijn studies laten zien en ze mij uitgelegd ─ geen schetsen voor teekeningen of ontwerpen voor schilderijen maar werkelijke studiebladen, schijnbaar onbeteekenend. Hij wil mij aan 't schilderen hebben.-
   • In a letter of Vincent van Gogh from The Hague, 26 August, 1881, to his brother Theo, from: Vincent van Gogh The Letters – Van Goghmuseum, Amsterdam
 • There's a Mauve, the large painting of the pink being dragged onto the dunes [at the Dutch coast near The Hague], it's a masterpiece. I've never heard a good sermon about resignation nor been able to imagine one, except for this painting by Mauve and the work of Millet. It is indeed resignation, but the true kind, not that of the clergymen. Those nags, those poor, sorry-looking nags, black, white, brown, they stand there, patiently submissive, willing, resigned, still. They'll soon have to drag the heavy boat the last bit of the way, the job's almost done. They stand still for a moment, they pant, they're covered in sweat, but they don't murmur, they don't protest – they don't complain – about anything. They're long past that, years ago already. They're resigned to living and working a while longer, but if they have to go to the knacker's yard tomorrow, so be it, they're ready for it. I find such a wonderfully elevated, practical, wordless philosophy in this painting.. .It seems to me that this painting by Mauve would be one of those rare paintings which Millet would stand in front of for a long time, mumbling to himself, 'he has a good heart, that painter'.
 • Because I had started [his sketch in oil, in the dunes] before the storm on my knees with a low horizon, I now had to kneel down in the mud.. .The outcome this time was that I was able to take that piece of ground with me to the studio — although Mauve rightly said to me when we were discussing one of his studies that it's a job to draw clods of earth and to get depth into them.
 • ..it's a pity that he [Anton Mauve] is so limited, he was here Sunday and Monday and I talked to him a lot, I think he is a bit of a week; very sensitive, a warm man, but so simple and round. Yet I thought he was even more limited, he admitted that direction [in painting] is nonsense and that everything depends on personality; he strongly advised me to paint many large figures in open air; don't talk about it to anyone: it's nobody's business.. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele tekst van de brief van nl:Willem Witsen:) ..jammer dat die [Anton Mauve] zoo eenzijdig is, hij was hier Zondag en Maandag en k heb veel met hem gepraat, ik vind hem 'n beetje week; erg gevoelig, 'n warme man, maar zoo eenvoudig en rond. Toch dacht 'k hem nog eenzijdiger, hij gaf toe dat richting onzin is en alles op persoonlijkheid aankomt; hij ried me sterk aan veel groot figuur in de buitenlucht te schilderen; spreek daar maar met niemand over: 't gaat niemand aan.
 • Anton has gone again through a period of nerve weakness.. ..he had no rest at all or I had to be with him, walking a lot and talking all the time, but try to comfort and especially look like a happy person.. ..but the worst is over now and this morning he was calm again on a great walk we made together, and he felt such a strong feeling of happiness and gratitude. You can't believe how childlike he can be then and how delighted he can enjoy life.. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele tekst van zijn vrouw Jet Carbentus:) Anton heeft weer zo'n tijd van zenuw zwakte doorgemaakt.. ..hij had geen rust of ik moest bij hem zijn en veel wandelen en praten aldoor maar trachten te troosten en vooral vroolijk schijnen.. ..maar het ergste is nu voorbij en van morgen was hij op een groote wandeling die wij maakten weer kalm en overviel hem zo'n gevoel van geluk en dankbaarheid. Je kunt niet gelooven hoe kinderlijk hij dan kan zijn en hoe hij dan opgetogen kan genieten van het leven..
   • Quote of Mauve's wife Jet Carbentus, in her letter from Laren, 7 Dec. 1885; in RKD Mauve Archive, Den Haag
 • ..the true quiet nature [of] Laren, that was where he believed to be able to live fresh.. .His health improved a lot. Perhaps because the work was bowling along or it was the air of Laren, I don't know. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele brief van nl:Theophile de Bock:) ..de echte stille natuur [van] Laren, dat was het waarin hij geloofde frisch te kunnen leven.. .Zijn gezondheid ging weer veel beter. Of 't kwam dat 't werk beter vlotte of door de Larense luchten, ik weet het niet.
   • In a letter of Theophile de Bock aan N.L. Berckenhoff [after 1883], Sunday-evening; from RKD Archive, The Hague
 • .I thought you knew [that] I don't admire the man [Anton Mauve] himself, but I find him clever and he is the only person who feels for nature what I have carried in myself for so long.. ..that notions of infinite wealth of true happiness that can atwinkle a person when he sees something beautiful that stirs him to his soul by that peculiar charm.. ..and Mauve was the first one with whom I found that resonance and who can feel the same indescribable pleasure on a beautiful day outside and it's a nice thing to walk around with someone who starts glowing for a piece of heather and a few trees as I do.. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele brief van nl:Etha Fles:) .Ik dacht dat je wel wist [dat] ik den man zelf niet bewonder alleen vind ik hem knap en is hij de eenigste die voor de natuur dat gevoeld wat ik zoo lang in mij omgedragen heb.. ..die gewaarwoordingen van oneindige weelde van waarachtig geluk die een mensch doortintelen kan als hij iets moois ziet en dan hem tot in zijn ziel roert door de eigenaardige charme.. ..en Mauve was de eerste bij wien ik voor dat weerklank vond en die datzelfde onbeschrijfelijke genot kan maken op een mooie dag buiten en het is een prettig iets met iemand hier rond te loopen die even warm wordt voor een stukje hei en een paar boompjes als ik..
   • In a letter of nl:Etha Fles, from Laren, 10 Febr. 1886 to Jan Veth, Amsterdam; from the Mauve Archive in the RKD, The Hague
 • I'd worked on a canvas in the open air in an orchard — ploughed lilac field, a reed fence — two pink peach trees against a glorious blue and white sky. Probably the best landscape I've done. Just as I brought it home I received from our sister [Willemien] a piece in Dutch dedicated to Mauve's memory.. ..something or other grabbed hold of me and made my throat tight with emotion, and I wrote on my painting: 'Souvenir de Mauve - Vincent & Theo' - and if you think it's good as it stands we'll send it to Mrs. [Jet] Mauve in both our names. I deliberately took the best study I've made here.. .It seemed to me that in memory of Mauve we needed something that was both tender and very cheerful..
 • But Mauve is not dead! When we walk in those pretty country lanes under the birch trees, with their silvery leaves and pearly aspect; when we watch the sun caressing the green meadows and playing about among the branches of the willow, or over the alder and hazel trees; when we hear the echo of the tinkling bell of the sheep on the heath, we say: 'Mauve lives, he is here, he is here!'
 • Many times - sometimes in the middle of a conversation - he stopped walking, to attach in one single pull something that struck him outdoors on the paper: a tree, a ditch, a cloudy shadow, the position of a sheep or cow. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele tekst van Zilcken's notitie:) telkens - midden in een gesprek soms - stond hij stil, om met een enkelen trek iets dat hem buiten trof, op het papier te hechten: een boompje, een slootkantje, een wolkschaduw, de houding van een schaap of koe.
   • Quote of H.L. Berckenhoff (1890), in Anton Mauve, Etsen van Ph. Zilcken, met fascimiles naar schilderijen, teekeningen en studies, Amsterdam 1890, (microfiche RKD-Archive Den Haag: Berckenhoff, 1890, p. 10)
 • Whoever knew Mauve closely knows how much time he spent on such paintings; how many walks and studies were needed to renew his impression and to settle it, and how difficult he decided to separate himself from such a canvas, even so strongly that, when the canvas was carried out of his house, he still kept working on it in the hallway. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele tekst van Zilcken's notitie:) Wie Mauve van nabij gekend heeft weet hoeveel tijd hij besteedde aan dergelijke schilderijen; hoeveel wandelingen en studies er noodig waren om zijn indruk te vernieuwen en te condenseeren, en hoe moeielijk hij besloot van zulk een doek te scheiden, zóó zelf[s] dat, wanneer het uit zijn huis gedragen werd, hij er in den gang nog aan werkte.
   • A memory of Mauve's pupil, Philip Zilcken, 1895; as cited in Anton Mauve, (exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer), ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 41
 • [Loffelt tells how Mauve, c. 1880] studied with full attention and sympathy [the work of] Millet in an extensive collection of photographic images [of Millet's work] that belonged to his house gods. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van A.C. Loffelt) [die vertelt hoe Mauve, c. 1880] met volle aandacht en sympathie [het werk van] Millet bestudeerde in een uitgebreide verzameling photographische afbeeldingen [van Millet’s werk] die tot zijn huisgoden behoorde.
   • Quote of A.C. Loffelt, 1895; as cited Anton Mauve, exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer, ed. De Bodt en Plomp, 2009, p.
   • Mauve possessed even an original sketch of Millet and showed it Loffelt, during his visit to Mauve's studio in The Hague
 • ..the [art-]dealers were constantly demanding more, so that Mauve would sometimes jestingly speak of his studio as 'the Great Factory'..
  • (origineel citaat van Etha Fles;) ..de [kunst]-handelaren eisten telkens meer, zodat Mauve soms spottend sprak van zijn studio als een 'grote fabriek'..
   • Quote of nl:Etha Fles, in her article 'De Larense schilders en de kunsthandel', c. 1905; as cited in Van IJs naar Sneeuw - De ontwikkeling van het wintergezicht in de 19de eeuw, Arsine Nazarian, Juli 2008, Utrecht University; student-number: 0360953, p. 107
 • It was not the cart as such but a part of life itself that he saw in that image. It was probably more the swinging and thumping trip of such a cart, the grinding of the wheels and the sliding out on the axles, the slow, cozy, quiet going forward, with the wandering old man aside and the loom trudging horse in front of the cart. Not a cart with a horse, but how such a clump of reality was lugging along the road as an intimately coherent something, the unity in that moving forward and the poetic quietness that he felt in it; that's what he wanted to express. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (origineel citaat van H.P. Bremmer:) Het was niet de kar als zoodanig maar een stukje leven dat hij zag in die voorstelling. Het was waarschijnlijk meer het schommelende en bonkende gaan van zoo'n karretje, het knarsen der wielen en het naar buiten uit schuiven op de assen, het langzame gezellige rustige gaan, met het slenterende mannetje erbij en het loom sjokkende paard ervoor .Niet een kar met een paard, maar hoe zoo'n kluitje werkelijkheid als een intiem samenhangend iets over den weg voortsjokte, de eenheid in dien gang en het poëtische rustige dat hij er in voelde, heeft hij willen uitdrukken.
   • Quote of H.P. Bremmer, in 'Anton Mauve', 'Moderne Kunstwerken 8', afl.1, 1910, p. 1-10
 • Studio in the Miss Idastraat [in The Hague]. - Now you must not think that our studio [of Willem Maris, Mauve and other artists, 1860's] was so special. It was on the sunny side - and we had to deal with only a second window that you opened and closed according to whether it was sunny or cloudy. A gymnastics master lived below. There his pupils were practicing diligently on the rings: bòns, bòns. And above us lived a ... trombonist. Then Mauve sometimes, mad with anger, stood pounding his painting-stick against the floor and attic: 'You will stop now at last!' (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele tekst van nl:Willem Maris:) Atelier in de Juffrouw Idastraat. - Nu moet je niet denken dat ons atelier zoo bizonder was. 't Lag op de zonzijde - en we moesten het vinden met een tweede raam dat je open en dicht deed al naar er zòn was of wolken voorbij trokken. Beneden woonde een gymnastiek-meester. En daar werd ijverig door zijn leerlingen aan de ringen gewerkt: bòns, bòns. En boven ons woonde een ... trombonist. Dan stond Mauve soms, dol van woede, met zijn schilderstok tegen vloer en zolder te beuken: 'Houden jullie nu eindelijk eens op!'
   • Quote of Willem Maris, in the article 'Willem Maris' herinneringen' (1910), written in October 1908 by C. Harms Tiepen / published in 1910, after Willem Maris' death; original text in RKD Archive, The Hague
 • Mauve had a tendency for that! - painting it all over. Once they brought him a canvas from that art dealer, who it was I don't remember any more. Was he willing to touch up a little those tree branches? 'Just lay it down!' he says, 'I'll do it in a minute'. A few minutes later he went upstairs for the job - just doing that branches a little, ... but wait, I better pull the air over them, Like that, right! Oh, actually the whole tree can better be removed. And the ground brushed through. But wait a minute, that figurine there ... Shortly afterwards the art dealer comes up. 'How do you like it?' asks Mauve. 'Very well!' the requested says, but where is the other painting? (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele tekst van nl:Willem Maris:) Mauve had daar een handje van! - van overschilderen. Hij kreeg eens een doek van dien kunsthandelaar gebracht, van wien 't was wéét 'k niet meer; of hij niet die boomtakken wat bij wil werken. "Leg maar vast boven neer!" zegt ie, 'k zal 't dadelijk doen. Hij 'n oogenblikje daarna naar boven - even die takken wat ... maar wacht, beter die lucht erover gehaald. Zóó. Och, eigenlijk kan die heele boom wel weg. En de grond dóórgestreken. Maar stil, dat figuurtje daar ... Kort daarna komt de kunsthandelaar boven. ""Hoe vindt u dat? vraagt Mauve. "Heel goed!" zegt de gevraagde, maar waar is nu 't andere?'
   • Quote of Willem Maris, in the article 'Willem Maris' herinneringen' (1910), written in October 1908 by C. Harms Tiepen / published in 1910, after Willem Maris' death; original text in RKD Archive, The Hague
 • sometimes they went away [the cows in Oosterbeek] before he started and sometimes [they were] so quiet and unmovable that he had to shout to start them moving, otherwise his conscience wouldn't allow him to declare the study as finished. (translation, Fons Heijnsbroek)
  • (citaat van de originele tekst van Arina Hugenholtz's notitie:) soms waren ze weg [de koeien in Oosterbeek] eer hij begon en soms [waren ze] zoo stil en onbewegelijk dat hij moest schreeuwen om er beweging in te krijgen, anders liet zijn geweten het niet toe de studie voor geëindigd te verklaren.
   • a later memory of Mauve's student nl:Arina Hugenholtz, c. 1920; as cited in Anton Mauve, exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer, ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 33

External linksEdit

Wikipedia has an article about:
Wikimedia Commons has media related to: