Open main menu

Fritiof Nilsson Piraten

Swedish writer

Fritiof Nilsson Piraten, author

  • "Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972"
    • Text in Swedish, roughly translated "Here beneath is the ashes of a man who was in habit of always postponing everything till the day after. However, at last he improved and really died Jan 31 1972."
  • "Det finns ingenting som inte hänt, men mycket som inte berättats."
    • Translation: "There is nothing that hasn't happened, but much that hasn't been told."